Hoe haalt u een voldoende zonder wiskunde knobbel:


Een goede uitleg, zowel mondeling als op papier

Niet iedereen heeft genoeg aan de uitleg die wordt gegeven op een school dan wel cursus. Ik ga samen met u op zoek naar de uitleg van de stof die het beste bij u aansluit. In eerste instantie mondeling en desgewenst op papier.

Een goed gebruik van de rekenmachine

Waarom krijgt u niet het goede antwoord als u een berekening invoert op de rekenmachine of hoe berekent u de standaardafwijking met de rekenmachine. Dit zijn maar een paar voorbeelden wat er allemaal mogelijk is met de rekenmachine. Tijdens de bijes kan ik u vertellen hoe u beter met de rekenmachine kunt omgaan.
Op het tabblad TI 83/84 staan filmpjes met uitleg over de TI 83/84.

Even aan iemand je verhaal kwijt kunnen als het niet zo goed gaat

Hoe heerlijk is het als je even je verhaal kwijt kan iemand. Dat je een goed cijfer hebt gehaald of dat je eindelijk iets snapt maar ook als het even niet zo goed gaat.


Alle lessen die ik geef zijn 1 op 1.

Voor wie

De plek waar ik bijlessen geef

Inhoud van de lessen

De lessen zijn toegespits op de leerling.
Samen met de leerling bespreek ik hoe ik invulling geef aan de lessen.

Een les kan bestaan uit